Hello Kerala Police

Kasaragod

Name Designation Unit Mobile Number
Dr. SRINIVAS .A. IPS DIST. POLICE CHIEF KASARAGOD DISTRICT
9497996972
THAMBAN. P DYSP ADMN.
9497990141
SURENDRAN.L DYSP SMS
9497990146
MADHUSOODANAN. V DYSP N.CELL
9497990144
DAMODHARAN. K DYSP DCRB
9497990142
  DYSP SB
9497990143
  DYSP CRIME. DET.
9497990145
HARISCHANDRA NAIK. K DYSP KANHANGAD
9497990148
RANJITH. T. P DYSP KASARAGOD
9497990147
THAMBAN. P     (I/C) AC AC, AR
9497990281
C.K. VISWANATHAN RSI I/C RI ,AR
9497987376
SUDHAKARAN. P. K CI CI KASARAGOD
9497987217
RAJESH MARANGALATH SHO KASARAGOD PS
9497980934
LAKSHMANAN MUTTATH SHO VIDYANAGAR PS
9497990343
DAMODHARAN. A SHO BADIADKA PS
9497980914
SURESH BABU K. P IP  IP KUMBALA
9497987218
RAJAGOPAL SHO KUMBLA PS
9497980924
PRAMOD. P SHO MANJESWAR PS
9497980926
SATHEESH KUMAR .A IP IP ADHUR
9497987219
DAYANANDAN. T.P SHO ADHUR PS
9497980913
ANANDAN. K SHO BEDAKAM PS
9497980915
PREMAN. U IP IP HOSDURG
9497987220
BIJULAL. K SHO HOSDURG PS
9497980921
NARAYANAN. P SHO BEKAL PS
9497980916
GEORGE KUTTY PHILIP SHO AMBALATHARA PS
9497980933
PREMACHANDRAN K.E IP IP NILESWAR 
9497987222
JOSE.P J SHO NILESHWAR PS
9497980928
RAJAN. P. V SHO CHANDERA PS
9497980918
VINISH KUMAR. M. P SHO CHEEMENI PS
9497980919
SUMESH. T. P IP VELLARIKUNDU 
9497987221
GANGADHARAN. K. V SHO VELLARIKUNDU PS
9497980931
MADUMADANAN. K SHO CHITTARIKAL PS
9497980920
RAJEEVAN VALYAVALAPPIL SHO RAJAPURAM PS
9497980930
RAVI.V.K SI COMPUTER CELL
9497981300
SUENDRAN SHO TRAFFIC
9497980945
RAMESAN.V IP TRAFFIC
9497970103
KRISHNAN.K SI C/ROOM
9497980937
SUNIL KUMAR.C .K IP IP COASTAL
9497970297
SUBHAVATHI. B IP IP WOMENCELL
9497987223
DINESHAN.P V AA DPO
9497965334