Hello Kerala Police

Kasaragod

Name Designation Unit Mobile Number
Thomson Jose IPS
DPC
Kasaragod District
9497996972
Aadithya
ASP
Kasaragod District
9497964323
M.V Sukumaran
Dysp
Kasaragod
9497990147
K. Damodharan
Dysp
Kanhangad
9497990148
T.P. Premarajan
Dysp
Admin
9497990141
Harischandra Naik. K
Dysp
SMS
9497990146
Dysp
Narcotic Cell
9497990144
Dysp
Crime Detachment
9497990145
Dysp
DCRB
9497990142
Dysp
SB
9497990143
Ashokan Y
AC AR
AC AR (i/c)
9497990281
Abdul Rahim C.A
IP
Kasaragod
9497987217
Sibi Thomas
IP
Adhur
9497987219
Manoj V.V
IP
Kumbla
9497987218
Sunilkumar C.K
IP
Hosdurg
9497987220
Unnikrishnan. V
IP
Nileswar
9497987222
M.Sunilkumar
IP
Vellarikund
9497987221
Sudhakaran P.K
IP
Coastal PS
9497970297
Babu Peringeth
IP
Vidyanagar
9497970103
Nirmala p.v
IP
Women Cell
9497987223
Vishwanathan K
RI AR
ARC Kaaragod
9497987376
Bijulal K 
SHO
Hosdurg
9497980921
Santhosh Kumar A
SHO
Adhur
9497980913
Rajagopal M E
SHO
Ambalathara
9497980933
Damodaran A
SHO
Badiadka 
9497980914
Mukundan T K
SHO
Bedakam
9497980915
Adhamkhan.A
SHO
Bekal
9497980916
Anoob Kumar E
SHO
Chandera
9497980918
Sreedharan M
SHO
Cheemeni PS
9497980919
Rajan P V
SHO
Chittarikkal 
9497980920
Renjith Raveendran
SHO
Kasaragod
9497980934
Melbin Jose
SHO
Kumbla
9497980924
Pramod. P
SHO
Manjeswar PS
9497980926
Narayanan P
SHO
Nileshwar
9497980928
Rajeev Kumar K
SHO
Rajapuram
9497980930
Gangadharan KV
SHO
Vellarikkund
9497980931
Ajithkumar P
SHO
Vidyanagar
9497990343
Krishnan P
SI
C/ROOM
9497980937
Damodharan
SHO
TRAFFIC
9497980945
Balagangadharan
AA
DPO
9497965334