Hello Kerala Police

Kasaragod

Name Designation Unit Mobile Number
Thomson Jose IPS
DPC
Kasaragod District
9497996972
Aadithya
ASP
Kasaragod District
9497964323
Muraleedharan S
Dysp
Kasaragod
9497990147
Sunil Babu Kelothunkandy
Dysp
Kanhangad
9497990148
Thamban P
Dysp
Admin
9497990141
Dysp
SMS
9497990146
Premarajan T P
Dysp
Narcotic Cell
9497990144
Subrahmaniyan T K
Dysp
CD
9497990145
Damodharan.K.
Dysp
DCRB
9497990142
Dysp
SB
9497990143
Ashokan Y
AC AR
AC AR (i/c)
9497990281
Azad Marutherippoyil
IP
Kasaragod
9497987217
Suresan E P
IP
Adhur
9497987219
Abdul Muneer
IP
Kumbla
9497987218
Preman U
IP
Hosdurg
9497987220
Dhananjayababu
IP
Nileswar
9497987222
Subhash Parangan
IP
Vellarikund
9497987221
Sunil Kumar C K
IP
Coastal PS
9497970297
Pramodan K V
IP
Vidyanagar
9497970103
Nirmala p.v
IP
Women Cell
9497987223
Vishwanathan K
RI AR
ARC Kaaragod
9497987376
Bijulal K 
SHO
Hosdurg
9497980921
Santhosh Kumar A
SHO
Adhur
9497980913
Rajagopal M E
SHO
Ambalathara
9497980933
Damodaran A
SHO
Badiadka 
9497980914
Mukundan T K
SHO
Bedakam
9497980915
Adhamkhan.A
SHO
Bekal
9497980916
Anoob Kumar E
SHO
Chandera
9497980918
Sreedharan M
SHO
Cheemeni PS
9497980919
Rajan P V
SHO
Chittarikkal 
9497980920
Renjith Raveendran
SHO
Kasaragod
9497980934
Melbin Jose
SHO
Kumbla
9497980924
Pramod. P
SHO
Manjeswar PS
9497980926
Narayanan P
SHO
Nileshwar
9497980928
Rajeev Kumar K
SHO
Rajapuram
9497980930
Gangadharan KV
SHO
Vellarikkund
9497980931
Ajithkumar P
SHO
Vidyanagar
9497990343
Krishnan P
SI
C/ROOM
9497980937
Damodharan
SHO
TRAFFIC
9497980945
Balagangadharan
AA
DPO
9497965334